logo

Klarhet, engagemang och lönsamhet genom målinriktat HR-arbete.

OM MIG

Söker du en erfaren coach i förändringsledning? En resultatdriven HR-konsult som kan hjälpa er att bygga upp rätt struktur för era HR-processer? Någon som förser dig eller era chefer med konkreta verktyg så att ni kan utveckla kulturen, skapa engagemang och få alla att dra åt samma håll? Anlita mig som konsult eller chefsstöd. 

 

Jag som driver Human Clarity heter Linda Stenqvist. I min verktygslåda har jag samlat över 15 års erfarenhet av att utveckla ledarskap, kultur och organisation i roller som chef, chefsstöd och HR-specialist inom företagskultur och employer branding. Jag har jobbat “hands on” med de mjuka personalfrågorna och de konkreta ekonomiska resultaten, med ett strategiskt fokus och ett operativt fotfäste. Jag kan bidra med aktuell forskning, beprövade metoder och lärdomar som får dig och din verksamhet att växa. 

TJÄNSTER

Human Clarity erbjuder stöd och verktyg inom ledarskaps-, kultur- och verksamhetsutveckling. Tjänster och verktyg som skapar en röd tråd och som stärker er unika kultur, attraherar rätt personal och skapar lönsamhet. Behöver ni stöd i strategiarbetet, hjälp att bygga upp specifika verktyg eller processer eller stöd i förändringsarbetet? Hör av dig, så diskuterar vi lösningar utifrån dina behov.

Analys

Säkerställ att ni prioriterar rätt i utvecklings-arbetet. Med hjälp av effektiva verktyg och nyckeltal skapar vi klarhet och en gemensam förståelse för drivkrafter och hinder kopplat till era affärsmål. Analysen utgör grunden för era framtida prioriteringar.

 

 • Kartläggning av HR-arbetet
 • Medarbetar- och kundfeedback, NPS/eNPS
 • Personprofiler
 • Statistik och nyckeltal

Strategi

Tillsammans säkerställer vi att er vision, värdegrund och era affärsmål bryts ner i konkreta beteenden som genomsyrar allt, från hur ni attraherar, rekryterar och introducerar till hur ni bygger upp ledarskapsprogram och uppföljningar.

 

 • Mål & riktlinjer för HR
 • Rutiner & arbetssätt
 • Nya vanor och beteenden
 • Mätbarhet

Förändring

Förändringar kan vara jobbiga, eller förlösande. Jag kan bidra med specialistkompetens och erfarenhet av att leda människor i kultur- och organisationsförändring. Anlita mig som stöd till chefer eller ledningsgrupper eller hyr in mig som förändringskonsult, när ni behöver det.  

 

 • Uppbyggnad av processer
 • Rådgivning och chefsstöd
 • Träning och coachning
 • Interimsuppdrag

VERKTYG

MPA – Personanalys

Jag jobbar sedan 2012 med Master Person Analysis (MPA) från Master, en personanalys som skapar insikt och förståelse om individers föredragna beteende. Analysen fokuserar på personliga drivkrafter, sociala faktorer och arbetsstil, där egenskaper som prestationsorientering, självhävdelse, känslokontroll, tilltro och detaljorientering ingår. Ett verktyg som skapar klarhet vid coachning på individnivå, men som även kan användas som underlag för utveckling av ledarskap, kultur och Employer Brand.

EASI – Grupputveckling

I mitt arbete att utveckla individer och team använder jag mig av EASI, ett utvecklingstest från Master. Testet identifierar människors beteende och motivation utifrån fyra personlighetstyper: Entusiasten, Analytikern, Supportern och Implementeraren. Resultatet skapar dels förståelse för hur du agerar i förhållande till vad som motiverar dig, dels hur du agerar i förhållande till andra personlighetstyper. Ett enkelt och effektivt verktyg som skapar insikt, förbättrad kommunikation och ökad tillit – viktiga förutsättningar för framgångsrik förändring.

Medarbetarundersökning

För att skapa ökad insikt om ert nuläge och identifiera de faktorer som har störst påverkan på era medarbetares engagemang och er lönsamhet kan medarbetarenkäten vara en nyckel. Utformad på rätt sätt bidrar feedbacken till klarhet och nya beteenden för såväl medarbetare, chef, som ledningsgrupp. Tillsammans med mina samarbetspartners hjälper jag er att sätta grunden för ett verktyg och en metod som passar just er verksamhet. 

 • “Jag hade förmånen att få arbeta med Linda när jag först anlitade henne som HR-konsult och senare som Interim Personalchef. Utan hennes insatser hade inte företaget kunna utvecklats i den riktning som jag ville. Linda är otroligt ambitiös och professionell i sin roll och hon har en stor kompetens inom HR-relaterade frågor. Det tillsammans med sin personlighet, är en svårslagen kombination.  Linda tar initiativ till att kontinuerligt förbättra verksamheten och utvecklar lösningar som över förväntan bidrar till framgång. Hon visar nyfikenhet, lyssnar och söker aktivt information för att förstå våra behov när vi har varit otydliga. Jag kan varmt rekommendera Linda och jag skulle inte tveka att anlita henne igen.”

   

  Fredrik Asklund
  Fd VD, Erlandsson Bygg i Mitt AB

   

 • “Jag samarbetade med Linda i drygt sex år från Stadiums huvudkontor. Under hela den tiden var hon ett avgörande bollplank för mig genom omorganisationer, värderingsarbeten, kulturförändringar med mera. Linda kombinerar en seniors djuplodande förståelse med ungdomlig entusiasm och nyfikenhet.  Hon är självmotiverande och har en bred kompetens som gör att hon med enorm skärpa kan urskilja vad som kan och bör göras, vilket kommer vara en ovärderlig tillgång för vilken uppdragsgivare som helst. Jag ger henne mina varmaste rekommendationer.”


  Klas Westman
  Former HR Director, Stadium AB

 • ”Vi lärde känna Linda under hennes tid på Stadium och fick ett mycket gott intryck av henne som person. Hon är pålitlig, kompetent och levererar kvalitet i allt hon gör. Hon är en strategiskt driven person men som inte tappar det operativa fotfästet. Allt sedan Linda tog steget och blev konsult så var det ett självklart val att anlita henne i konsultuppdrag där vi inte har tillräckligt med resurser. Vi känner ett orubbligt förtroende att Linda kommer göra sitt bästa för att alla parter ska bli nöjda. Vi kan starkt rekommendera Linda för HR-relaterade uppdrag och vi kommer utan tvekan att anlita henne igen.”


  Susanna Berntling

  Master Sverige AB

   

 • ”Jag har haft förmånen att arbeta nära Linda i hennes roller som Business Culture Specialist och tf. HR Director på Stadium. Linda har en gedigen HR-kompetens, förmåga att se såväl den stora bilden som viktiga detaljer och en stor passion för kulturens betydelse för en organisations framgång. Hon besitter den värdefulla kombinationen av strategisk höjd, förmågan att omsätta strategi till planer och att få saker att hända. Lindas kompetens kombinerat med hennes goda samarbetsförmåga och trevliga personlighet gjorde henne till en mycket uppskattad HR-partner och kollega på Stadium. Jag ger Linda mina allra varmaste rekommendationer.”


  Victoria Appelqvist
  Former Marketing Director, Stadium AB

KONTAKT

Linda Human Clarity_liten_1

Linda Stenqvist
+46 72 889 77 42
linda @ humanclarity.se

Human Clarity AB
Norrköping


Mer om Linda:
LinkedIn/LindaStenqvist

 

 

(Foto: Matilda Wik)

 

 

 

Din epost (obligatorisk)

Ditt meddelande