logo

Klarhet, engagemang och lönsamhet genom målinriktat HR-arbete.

OM MIG

Söker du en resultatdriven förändringsledare med HR-kompetens? Någon som hjälper er att bygga upp ett attraktivt och starkt Employer Brand? Någon som sätter strukturen för era HR-processer och som förser er med verktyg för att utveckla er kultur? Anlita mig som konsult eller individuellt ledarskapsstöd. 

 

Jag som driver Human Clarity heter Linda Stenqvist. I min verktygslåda har jag samlat över 15 års erfarenhet av att utveckla ledarskap, kultur och organisation i roller som chef, ledarskapsstöd och HR-specialist med inriktning företagskultur och Employer Branding. Jag har jobbat nära kärnverksamheten, med de mjuka personalfrågorna och de konkreta resultaten. Med ett strategiskt fokus och ett operativt fotfäste. Jag kan bidra med aktuell forskning, beprövade metoder och lärdomar som får dig och din verksamhet att växa. 

TJÄNSTER

Analys

Med hjälp av effektiva verktyg och nyckeltal skapar vi klarhet och en gemensam förståelse för drivkrafter och hinder kopplat till era affärsmål. Analysen utgör grunden för era framtida prioriteringar.

 

 • Kartläggning och behovsanalys
 • Medarbetar- och kundfeedback
 • Personanalyser
 • Statistik och nyckeltal

Strategi

Tillsammans skapar vi strategier och riktlinjer för hur er vision och värdegrund genomsyrar allt, från hur ni attraherar, rekryterar och introducerar nya medarbetare till hur ni bygger upp ledarskapsprogram och uppföljningar.

 

 • Mål och riktlinjer
 • Rutiner och arbetssätt
 • Nya vanor och beteenden
 • Mätbarhet och uppföljning av eNPS

Förändring

Förändringar kan vara jobbiga, eller förlösande. Jag bidrar med specialistkompetens och bred erfarenhet av förändringsarbete. Jag hjälper er att bryta ner visioner och värdeord till konkreta beteenden som skapar insikt och engagemang. 

 

 • Kultur- och organisationsförändring
 • Chefsstöd och rådgivning
 • De svåra samtalen
 • Träning och grupputveckling

VERKTYG

MPA – Personanalys

Master Person Analysis (MPA) är ett personlighetstest från Master som skapar ökad förståelse för individens föredragna beteende kopplat till egenskaper som prestationsorientering, självhävdelse, känslokontroll, tilltro och detaljorientering. Resultatet presenteras i tydliga rapporter och bidrar till värdefulla insikter för såväl individ som företag. Ett effektivt verktyg vid karriärplanering, rekrytering och ledarutveckling.

EASI – Grupputveckling

EASI är ett utvecklingstest från Master som identifierar individens föredragna beteende och motivation utifrån fyra personlighetstyper: Entusiasten (gul), Analytikern (blå), Supportern (grön) och Implementeraren (röd). Resultatet skapar förståelse för hur du agerar i förhållande till andra personlighetstyper, men också hur du agerar i förhållande till din inre drivkraft och motivation. Resultatet presenteras i tydliga rapporter och utgör effektiva underlag för förbättrad kommunikation, ökad motivation och självinsikt. Ett effektivt verktyg vid coachning och teamutveckling.

Medarbetarundersökning

För att skapa en klar bild av nuläget, och identifiera de faktorer som har störst påverkan på engagemang och lönsamhet, kan enkäter vara ett bra verktyg. Utformad på rätt sätt bidrar feedbacken till viktiga insikter och en utgångspunkt för ert förändringsarbete – från individ till ledning. Tillsammans med mina samarbetspartners hjälper jag er att sätta grunden för ett verktyg och en metod som passar just er verksamhet. 

 • “Jag hade förmånen att få arbeta med Linda när jag först anlitade henne som HR-konsult och senare som Interim Personalchef. Utan hennes insatser hade inte företaget kunna utvecklats i den riktning som jag ville. Linda är otroligt ambitiös och professionell i sin roll och hon har en stor kompetens inom HR-relaterade frågor. Det tillsammans med sin personlighet, är en svårslagen kombination.  Linda tar initiativ till att kontinuerligt förbättra verksamheten och utvecklar lösningar som över förväntan bidrar till framgång. Hon visar nyfikenhet, lyssnar och söker aktivt information för att förstå våra behov när vi har varit otydliga. Jag kan varmt rekommendera Linda och jag skulle inte tveka att anlita henne igen.”

   

  Fredrik Asklund
  Fd VD, Erlandsson Bygg i Mitt AB

   

 • “Jag samarbetade med Linda i drygt sex år från Stadiums huvudkontor. Under hela den tiden var hon ett avgörande bollplank för mig genom omorganisationer, värderingsarbeten, kulturförändringar med mera. Linda kombinerar en seniors djuplodande förståelse med ungdomlig entusiasm och nyfikenhet.  Hon är självmotiverande och har en bred kompetens som gör att hon med enorm skärpa kan urskilja vad som kan och bör göras, vilket kommer vara en ovärderlig tillgång för vilken uppdragsgivare som helst. Jag ger henne mina varmaste rekommendationer.”


  Klas Westman
  Former HR Director, Stadium AB

 • ”Vi lärde känna Linda under hennes tid på Stadium och fick ett mycket gott intryck av henne som person. Hon är pålitlig, kompetent och levererar kvalitet i allt hon gör. Hon är en strategiskt driven person men som inte tappar det operativa fotfästet. Allt sedan Linda tog steget och blev konsult så var det ett självklart val att anlita henne i konsultuppdrag där vi inte har tillräckligt med resurser. Vi känner ett orubbligt förtroende att Linda kommer göra sitt bästa för att alla parter ska bli nöjda. Vi kan starkt rekommendera Linda för HR-relaterade uppdrag och vi kommer utan tvekan att anlita henne igen.”


  Susanna Berntling

  Master Sverige AB

   

 • ”Jag har haft förmånen att arbeta nära Linda i hennes roller som Business Culture Specialist och tf. HR Director på Stadium. Linda har en gedigen HR-kompetens, förmåga att se såväl den stora bilden som viktiga detaljer och en stor passion för kulturens betydelse för en organisations framgång. Hon besitter den värdefulla kombinationen av strategisk höjd, förmågan att omsätta strategi till planer och att få saker att hända. Lindas kompetens kombinerat med hennes goda samarbetsförmåga och trevliga personlighet gjorde henne till en mycket uppskattad HR-partner och kollega på Stadium. Jag ger Linda mina allra varmaste rekommendationer.”


  Victoria Appelqvist
  Former Marketing Director, Stadium AB

KONTAKT

Linda Human Clarity_liten_1

Linda Stenqvist
072 889 77 42
linda @ humanclarity.se

Human Clarity AB
Norrköping


Mer om Linda:
LinkedIn/LindaStenqvist

 

 

(Foto: Matilda Wik)

 

 

 

Din epost (obligatorisk)

Ditt meddelande